Bron foto: inga Spence / Alamy Stock Photo

 

Leestijd: 3min


Onze overstap naar groene stroom
Sustainability Newsmatter #6 – Oktober 2021

Met een wereldwijde footprint van 18 fabrieken, gebruiken we een grote hoeveelheid energie. Sinds 2020 bestaat het elektriciteitsverbruik van vijf van onze fabrieken voor het grootste deel uit duurzame elektriciteit. Deze komt van verschillende bronnen, met name wind, waterkracht en zonne-energie. Door over te stappen op duurzame elektriciteit kunnen we onze impact op klimaatverandering aanzienlijk verminderen. In deze Newsmatter leggen we uit hoe duurzame elektriciteit wordt opgewekt en geven we voorbeelden uit onze fabrieken.

Onze routekaart naar CO2-neutraliteit omvat drie hoofdelementen: de efficiëntie van ons proces verbeteren, de elementen die het meest bijdrage aan de uitstoot vervangen en onze resterende uitstoot in balans brengen. Onze laatste uitgave was gewijd aan een voorbeeld van verbeteringen aan de efficiëntie van ons proces. Vandaag gaan we kijken naar het tweede element: het vervangen van de meest schadelijke elementen. Dit omvat zowel onze grondstoffen als onze energie door CO2-neutrale en hernieuwbare alternatieven.

In onze fabrieken is elektriciteitsverbruik verantwoordelijk voor ongeveer 35% van onze impact op klimaatverandering. Gemiddeld heeft duurzame elektriciteit een 93% lagere impact dan de traditionele elektriciteitsmix(1). Door het aandeel van duurzame energie in ons algehele elektriciteitsverbruik te vergroten, zetten we dus een aanzienlijke stap richting een CO2-neutraliteit.

Door duurzame elektriciteit te kopen en op te wekken, verkleinen we onze impact op klimaatverandering wereldwijd met 28.900 ton CO2 bij al onze fabrieken samen. Dat is gelijk aan 65 retourvluchten van New York naar Shanghai met een vol vliegtuig(4).

Wat is duurzame elektriciteit?

Duurzame elektriciteit is elektriciteit opgewekt uit natuurlijke bronnen of processen die onuitputtelijk zijn, zoals zon, wind en water. Niet-duurzame elektriciteit wordt daarentegen opgewekt uit bronnen die ooit uitgeput zullen raken, zoals olie, gas, kool en uranium.

De belangrijkste bronnen voor duurzame elektriciteit zijn waterkracht, wind- en zonne-energie. Binnen onze groep van bedrijven zijn verschillende productielocaties bezig met de overstap naar duurzame elektriciteit.

 

Elektriciteit uit water wordt opgewekt door gebruik te maken van de kracht van bewegend water, zoals water dat door een rivier stroomt. Zo is Canada met zijn honderden meren en watervallen een van de grootste producenten van elektriciteit uit water ter wereld. In bepaalde provincies, zoals in Quebec, waar onze fabriek bij Formica St-Jean is gevestigd, bestaat de energie in het elektriciteitsnet voor 100% uit duurzame elektriciteit, waarvan 94% wordt opgewekt uit waterkracht(2). Ook Finland heeft een groot aantal waterkrachtcentrales, waardoor onze fabriek bij Formica Kolho in 2020 heeft kunnen overstappen op 100% elektriciteit uit water.

 

Elektriciteit uit wind wordt opgewekt door windturbines. Wind zet de bladen in beweging en genereert daarmee kinetische energie. Onze fabrieken bij Trespa, Arpa en Formica Valencia krijgen bijvoorbeeld hun energie uit 100% elektriciteit uit wind.

 

Elektriciteit uit zonne-energie wordt opgewekt door zonne-energie om te zetten in bruikbare stroom. Zonne-energie kan op verschillende manieren worden opgevangen. De meest gebruikte manier is met zonnecellen (ook wel PV-cel). Zo maakt Arpa niet alleen gebruik van elektriciteit uit wind, maar wordt ook ongeveer 20% van het jaarlijkse stroomverbruik opgewekt uit zonnecellen op locatie. Formica North Shields is ook bezig met een overgang naar stroom die voor 79% afkomstig is uit duurzame energie(3), waarvan meer dan 45% elektriciteit uit zonne-energie.

Getty image

 

Door duurzame elektriciteit te kopen en op te wekken, verkleinen we onze impact op klimaatverandering wereldwijd met 28.900 ton CO2 bij al onze fabrieken samen. Dat is gelijk aan 65 retourvluchten van New York naar Shanghai met een vol vliegtuig(4).

Er gebeurt dus veel in deze tweede stap op onze routekaart naar CO2-neutraliteit. Houd onze volgende Newsmatter in de gaten: we gaan het dan hebben over een ander voorbeeld van het vervangen van elementen, namelijk de overstap naar duurzame grondstoffen.

 

BEDANKT VOOR HET LEZEN!

 

(1) Berekend aan de hand van de gemiddelde wereldwijde elektriciteitsmix en de duurzame elektriciteitsmix van het Ecoinvent 3.6-database.
(2) Energy Generation 2018, Canada Energy Regulator (cer-rec.gc.ca).
(3) De elektriciteitsmix van North Shields: 79% duurzame energie: 45% zonne-energie, 20% windenergie, 10% stroom uit waterkracht, 2% geothermische energie en 2% ongespecificeerd; 17% fossiele brandstof en 4% kernenergie.
(4) Berekend op basis van de ICAO Carbon Emissions Calculator: vluchten van JFK naar PVG met 470 passagiers in Economy Class.

Irmak Akal   |   Alessandra Fusi   |   Charlotte Valliere

 

 

Uitsluitend voor intern gebruik